SÁCH MỚI

CON MIU CÁI CỦA NÀNG SIKIRIDA

  • Tác giả: Rachid El-Daif
  • Khổ sách: 13x20cm
  • Số trang: 252
  • Giá bán: 98,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-14770-6
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Vấn đề văn hóa, giai cấp, và thực trạng xã hội, quan niệm tôn giáo trong cuộc sống của người dân Liban, được tô đậm lên qua số phận của con người (mà chủ yếu là phụ nữ) thuộc nhiều tầng lớp. Cùng tác giả cuốn "Cho xem đùi nào Leila".