SÁCH MỚI

ÁO TRẮNG 2019 - BIỂN LẶNG

  • Tác giả: NHIỀU TÁC GIẢ
  • Khổ sách: 15.5x23cm
  • Số trang: 96
  • Giá bán: 35,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-13994-7
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Tuyển tập thơ văn dành cho tuổi trẻ do Nhà xuất bản Trẻ và Báo Tuổi Trẻ thực hiện.