BÁN CHẠY

DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19.5.1890 - 02.9.1969)

  • Tác giả: Hồ Chí Minh
  • Khổ sách: 9x12.5cm
  • Số trang: 52
  • Giá bán: 25,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-14905-2
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Bản in Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện bằng hình thức mới nhỏ gọn và nhẹ, thuận tiện cho người đọc ở mọi lúc, mọi nơi.