SÁCH MỚI

HÀNH LÝ HƯ VÔ

 • Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư
 • Khổ sách: 13x20cm
 • Số trang: 164
 • Giá bán: 95,000 VNĐ
 • ISBN: 978-604-1-14875-8
 • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

  Hành lý hư vô.
  Đó là thứ duy nhất có thể mang theo.
  Vào đúng khi bạn nhận ra có bao nhiêu đồ đạc cũng chẳng lấp nổi biển trong lòng.
  Vào đúng khi bạn có quá nhiều thứ để nhìn nhận lại trước và trong những cuộc chia tay. 
  Vào đúng khi bạn hiểu cách những mối quan hệ biến dạng sau mỗi cuộc chuyển dời, nhất là giữa người với người.
  Vào đúng khi bạn biết là mình có thể buông, nhẹ không.