SÁCH MỚI

HỒ CHÍ MINH BÀN VỀ PHONG CÁCH

  • Tác giả: Vũ Tình, Phạm Văn Tuân, Lê Thị Nhung tuyển chọn
  • Khổ sách: 13x20.5cm
  • Số trang: 52
  • Giá bán: 35,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-14907-6
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Khi nghiên cứu về Hồ Chí Minh chúng ta có thể tiếp cận đến Người ở nhiều góc độ khác nhau: Hồ Chí Minh – một công dân, một nhà báo, một chiến sĩ cách mạng, một nhà hoạt động chính trị, một danh nhân văn hóa, một lãnh tụ, v.v.. Nhưng, cho dù tiếp cận ở góc độ nào thì đạo đức và phong cách của Người vẫn là những điểm son, những viên ngọc trong toàn bộ tư tưởng và sự nghiệp của Người.