SÁCH MỚI

MỘT GIÁO TRÌNH TIẾNG VIỆT ĐỘC ĐÁO

  • Tác giả: Dương Thành Truyền
  • Khổ sách: 13x20.5cm
  • Số trang: 132
  • Giá bán: 65,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-14567-2
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Sách  khảo sát các trường hợp Bác Hồ tự sửa chữa trong quá trình viết Di chúc nhằm tìm hiểu việc sử dụng ngôn ngữ của Người, để từ đó rút ra những bài học thực tiễn về các trường hợp nói và viết có hiệu lực.