SÁCH MỚI

KINO DU KÝ 06

  • Tác giả: Keiichi Sigsawa
  • Dịch giả: Nguyễn Hào Khôi
  • Họa sĩ minh họa: Kouhaku Kuroboshi
  • Khổ sách: 13x19cm
  • Số trang: 254
  • Giá bán: 55,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Trong Kino Du Ký, nhân vật chính là Kino cùng một chiếc mô tô biết nói mang tên Hermes du ngoạn qua nhiều đất nước khác nhau, mỗi nơi đều có phong tục và con người riêng. Kino chỉ ở lại một quốc gia đúng ba ngày hai đêm, không có ngoại lệ. “Thế giới tươi đẹp” mà Kino đi qua gần như luôn có mặt tối của nó, nhưng cậu cũng đồng thời gặp được những người tốt mang trong mình lý tưởng cao cả. Sự đan xen giữa thiện và ác trong hành trình của Kino khiến cho cái tốt và hạnh phúc trở nên quý giá và tuyệt diệu hơn bội phần.