SÁCH MỚI

MỘT TRĂM NGÀY TRƯỚC TUỔI HAI MƯƠI

  • Tác giả: Đoàn Tuấn
  • Khổ sách: 13x20cm
  • Số trang: 236
  • Giá bán: 90,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-13327-3
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Với vốn sống phong phú của tác giả, bản thảo có nhiều chi tiết hay, đắt giá, cảm giác tươi mới trẻ trung, dù viết về giai đoạn những năm sau khi đất nước thống nhất, bước vào chiến tranh biên giới.

     Suốt toàn bộ tập sách, chỉ là đời sống quân ngũ và tình cảm của những người đôi mươi tuổi, trước khi họ đi vào chiến tranh.  Khi họ đi vào chiến tranh, cũng là lúc câu chuyện kết thúc.