SÁCH MỚI

DẶN VỚI MAI KIA...

  • Tác giả: Tôn Thất Nguyễn Thiêm
  • Khổ sách: 13x20cm
  • Số trang: 246
  • Giá bán: 80,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-14293-0
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Dặn với mai kia… có thể được xem là đoạn cuối nối dài của bộ ba Ngộ… Về… Cội… (Nxb Trẻ, 2015, 2016, 2018): với trọng bệnh, cùng mấy lần tưởng đã đi luôn, tác giả nhận chân ra biết bao tuyệt diệu của sự sống và ở ngưỡng cửa cái chết, nay còn một số điều được chiêm nghiệm, chưa nói trong bộ ba vừa nêu, tác giả thố lộ trong tập này.