SÁCH MỚI

TA BIẾT GÌ KHI TA ĂN?

  • Tác giả: Minh Giang
  • Khổ sách: 14x20cm
  • Số trang: 208
  • Giá bán: 85,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-14297-8
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Mười một chương sách là mười một câu chuyện khác nhau về 6 nhân vật, 4 địa điểm và bản thân những trải nghiệm của tác giả về chuyện ăn uống. Mỗi nhân vật mang những đặc điểm điển hình cho các cộng đồng trong xã hội, với những điểm nhấn và các chú ý về dinh dưỡng riêng biệt.