SÁCH MỚI

NHỮNG BÍ ẨN CỦA TAY PHẢI VÀ TAY TRÁI

  • Tác giả: Chris McManus
  • Dịch giả: Phạm Văn Thiều, Phạm Thu Hằng
  • Khổ sách: 14,5x20,5 cm
  • Số trang: 698
  • Giá bán: 276,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-13331-0
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Tại sao phần lớn con người thuận tay phải? Người thuận tay phải và người thuận tay trái hành xử khác nhau như thế nào? Tại sao tim nằm bên trái? Mối quan hệ giữa tay thuận và tật nói lắp là gì? Tại sao một số ngôn ngữ đọc từ trái sang phải, một số lại ngược lại? Right hand, left hand sử dụng nhiều nguồn khác nhau từ hội họa, điêu khắc, hành vi của loài cá, nhận thức khoa học, thể thao, thói quen của các nhạc sĩ... để giải thích và minh họa về "trái- phải", một khái niệm quen thuộc và hiện diện gần như trong mọi mặt cuộc sống của chúng ta.