SÁCH MỚI

VÌ SAO PHẢI TẬP TRUNG?

  • Họa sĩ minh họa: Minh Đức
  • Khổ sách: 14x18.5cm
  • Số trang: 44
  • Giá bán: 20,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-13151-4
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Tác giả Thụy Anh đã dùng lối kể chuyện sinh động với những ví dụ và so sánh gần gũi dễ hiểu giúp trẻ hiểu được tầm quan trọng to lớn, hiệu quả công việc rất cao khi ta làm việc được tập trung.