TÌM HIỂU ĐẤT HẬU GIANG & LỊCH SỬ ĐẤT AN GIANG: biên khảo

  • Tác giả: Sơn Nam
  • Khổ sách: 14x20cm
  • Số trang: 356
  • Giá bán: 98,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-12858-3
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Tìm hiểu đất Hậu Giang là tác phẩm biên khảo đầu tiên của nhà văn Sơn Nam về vùng đất ông đã sinh ra, lớn lên và trưởng thành. Hậu Giang là vùng đất hữu ngạn sông Tiền, nơi có đầy đủ cả văn minh miệt vườn và văn minh miệt thứ. Vùng đất đầy tiềm năng mới được khai phá nhiều từ cuối thế kỷ XIX và thế kỷ XX.

    An Giang chỉ là một tỉnh trong đất Hậu Giang, nhưng là một tỉnh hội đủ các yếu tố địa lý của vùng đất Hậu Giang. Hiểu lịch sử đất An Giang là hiểu thêm về một vùng đất địa đầu của tổ quốc thời mở đất với bao biến thiên, bao cuộc chiến bảo vệ đất nước và hiểu thêm về tính cách con người của một vùng.