VẠCH MỘT CHÂN TRỜI; CHIM QUYÊN XUỐNG ĐẤT

  • Tác giả: Sơn Nam
  • Khổ sách: 14x20cm
  • Số trang: 490
  • Giá bán: 120,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-12844-6
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    NXB Trẻ tái bản Vạch Một Chân Trời – Chim Quyên Xuống Đất của tác giả Sơn Nam với mong muốn thông qua tác phẩm giúp bạn đọc hiểu thêm về đời sống của những người đi trước, của thế hệ trước đã tạo dựng nên một chân trời mới cho sự quần cư của người mở đất. Và từ đó thế hệ nối tiếp thế hệ, gìn giữ và phát huy những cái vốn đã trở thành tài sản, truyền thống của lưu dân, của dân tộc ở miền đất phía Nam Tổ quốc.