BÁC SĨ TỐT NHẤT LÀ CHÍNH MÌNH (tập 1)

  • Tác giả: Hồng Chiêu Quang – Huỳnh Phụng Ái biên dịch
  • Khổ sách: 14x20cm
  • Số trang: 108
  • Giá bán: 35,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-11872-0
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

     

    “Bác sĩ tốt nhất là chính mình” vừa là tựa sách vừa là lời khuyên tốt nhất của giáo sư Hồng Chiêu Quang cho mọi người về việc giữ gìn và chăm sóc sức khoẻ bản thân. Cuốn sách này tập hợp những lời khuyên sức khoẻ bình dị trên cơ sở sự kết hợp của tri thức khoa học và nhận thức về cuộc sống của tác giả.