SÁCH MỚI

BƯỚC ĐƯỜNG VIẾT VĂN

  • Tác giả: Nguyên Hồng; Nguyễn Thị Thanh Thư tuyển chọn
  • Khổ sách: 15.5x23cm
  • Số trang: 276
  • Giá bán: 105,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-13191-0
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Hồi ký về bước đường viết văn của nhà văn Nguyên Hồng, những khát khao và nhiệt thành của ông với văn chương từ khi còn rất trẻ, 17,18 tuổi, tới lúc thành danh trên văn đàn.