SÁCH MỚI

KÝ ỨC ĐƯỢC ĐÁNH SỐ: CHỌN CÁCH NÀO ĐỂ TRƯỞNG THÀNH

  • Tác giả: Sun
  • Khổ sách: 13x20cm
  • Số trang: 372
  • Giá bán: 135,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-13183-5
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Những số phận theo từng lối đi khác nhau của các nhân vật sẽ là câu trả lời cho câu hỏi lớn xuyên suốt "Chọn điều gì để trưởng thành?" qua ghi chép của một học sinh trung học nay đã là nhân viên 1 tập đoàn lớn.