SÁCH MỚI

TRÙNG SƯ - tập 10

  • Tác giả: Yuki Urushibara
  • Dịch giả: Anh Quyên
  • Khổ sách: 13x19cm
  • Số trang: 220
  • Giá bán: 45,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Bộ truyện kể về chuyến du hành của vị Trùng sư phiêu bạt Ginko. Với thể chất kỳ dị thu hút "trùng", loài sinh vật được xem là cội nguồn của sự sống, Ginko đi khắp nơi nhằm tìm hiểu về trùng cũng như giúp đỡ những con người bị chúng ảnh hưởng. Trong tập này, chúng ta sẽ theo chân anh qua năm chương truyện: Ráng đỏ chiều tà, Nổi gió, Những vì sao trong giếng, Dòng nước xanh, Đệm cỏ.