SÁCH MỚI

TOÀN CHÂN TRIẾT LUẬN

  • Tác giả: Thu Giang Nguyễn Duy Cần
  • Khổ sách: 13x19cm
  • Số trang: 212
  • Giá bán: 60,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-13157-6
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Cuốn sách thể hiện những quan niệm triết học về vũ trụ, nhân sinh con người như tốt xấu, họa phúc, giàu nghèo dưới cái nhìn của Đạo học Đông phương.