SÁCH MỚI

NHÀ VĂN VÀ SÁNG TẠO NGHỆ THUẬT

  • Tác giả: Lê Ngọc Trà
  • Khổ sách: 14x20cm
  • Số trang: 298
  • Giá bán: 85,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-13260-3
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Tập sách là công trình nghiên cứu khoa học của giáo sư tiến sĩ Lê Ngọc Trà, cung cấp những kiến thức hết sức sâu rộng quanh việc sáng tạo nghệ thuật của người viết văn. Sách dành cho sinh viên chuyên ngành, người nghiên cứu, và những ai quan tâm nghiêm túc đến việc sáng tác văn chương.