KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM 05

  • Tác giả: Nguyễn Đổng Chi
  • Khổ sách: 13x19.5cm
  • Số trang: 202
  • Giá bán: 70,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-12891-0
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM gồm 5 tập, được coi là bộ sách qui tụ mọi ngọn nguồn của truyện cổ tích vừa được Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Tập 5 gồm các câu chuyện về chủ đề tình bạn, tình yêu và những câu chuyện khác.