KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM 04

  • Tác giả: Nguyễn Đổng Chi
  • Khổ sách: 13x19.5cm
  • Số trang: 236
  • Giá bán: 80,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-12890-3
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM gồm 5 tập, được coi là bộ sách qui tụ mọi ngọn nguồn của truyện cổ tích vừa được Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Tập 4 gồm các câu chuyện về chủ đề thần tiên, ma quỷ, đền ơn trả oán...