SÁCH MỚI

CẢM NHẬN VÀ ỨNG PHÓ: CÁC CÔNG TY THÀNH CÔNG ĐÃ LẮNG NGHE KHÁCH HÀNG VÀ LIÊN TỤC TẠO RA SẢN PHẨM MỚI NHƯ THẾ NÀO?

  • Tác giả: Jeff Gothelf, Josh Seiden
  • Dịch giả: Phan Ngọc Lệ Minh
  • Khổ sách: 13x20.5cm
  • Số trang: 324
  • Giá bán: 105,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-13115-6
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Việc cảm nhận được những thay đổi của thị trường và phản ứng nhanh để có thể đối mặt và vượt qua các khó khăn đóng vai trò sống còn đối với doanh nghiệp. Sách gồm 2 phần: Phần đầu lý giải về mô thức cảm nhận và ứng phó: tại sao nó quan trọng, nó hoạt động ra sao, khi nào thì sử dụng nó (và khi nào thì không), các chướng ngại vật nào bạn có khả năng đối mặt, và cách vượt qua. Phần sau là những hướng dẫn cho các nhà quản trị cách cảm nhận và ứng phó. Nó giải thích các điều chỉnh tổ chức và quy trình hoạch định chính sách để hoạt động theo mô thức này để liên tục đưa ra những giá trị và sản phẩm mới.