SÁCH MỚI

SÀI GÒN KHÂU LẠI MẢNH THỜI GIAN

  • Tác giả: Lê Văn Nghĩa
  • Khổ sách: 13x20cm
  • Số trang: 380
  • Giá bán: 100,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-12525-4
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Quyển sách tập hợp những bài viết ngắn nhìn lại Sài Gòn ngày hôm qua, không phải bằng cặp mắt của nhà nghiên cứu mà của một người tha thiết yêu Sài Gòn, gắn bó với mảnh đất này từ bé và kể lại các câu chuyện thông qua những mảnh kỷ niệm;  đó có thể là những câu chuyện hết sức sống động về chuyện ăn, uống, giải trí, thói quen sinh hoạt… cho đến những nhận định sâu sắc hơn về lịch sử, dấu tích cha ông trên một vùng đô thị đang hiện đại hóa từng ngày.