ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - NÉT SINH HOẠT XƯA, VĂN MINH MIỆT VƯỜN

  • Tác giả: Sơn Nam
  • Khổ sách: 14x20cm
  • Số trang: 388
  • Giá bán: 105,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-12853-8
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

     

    Đây là tập sách của nhà Nam Bộ học Sơn Nam về những sinh hoạt truyền thống của nhân dân Đồng bằng song Cửu Long thông qua những lễ hội và hò vè đối đáp cũng những sinh hoạt của cư dân vùng Miệt Vườn Nam Bộ trong lịch sử hình thành, xây dựng và phát triển vùng đất phía Nam của Tổ quốc, ưu tiên nghiên cứu các đặc tính dân tộc vùng Miệt Vườn có khác nhiều so với cư dân Miệt Thứ - là vùng đất mới bồi lấp khai khẩn với những hạn chế về địa lý.