TRANG TỬ NAM HOA KINH (tập 1)

  • Tác giả: Thu Giang Nguyễn Duy Cần
  • Khổ sách: 13x19cm
  • Số trang: 356
  • Giá bán: 99,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-12159-1
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

     

    Cuốn sách nghiên cứu về triết học của Trang Tử, trình bày học thuyết và nêu những điểm chủ chốt cấu thành nên triết học Trang Tử.