SÁCH MỚI

TRĂNG TRONG CÕI

  • Tác giả: Phạm Thúy Quỳnh
  • Khổ sách: 13x20cm
  • Số trang: 176
  • Giá bán: 48,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-13027-2
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Câu chuyện nhẹ nhàng đan xen giữa quá khứ và hiện tại của những người sống trong thời đại của mình nhưng luôn đau đáu với một quá khứ lịch sử cần giữ gìn. Tác phẩm mở ra những cái nhìn khác về vị vua Lê Long Đỉnh, và vẽ lên câu chuyện cuộc đời đầy biến động của Bá Đa Lộc… Tình yêu dành cho lịch sử như sợi chỉ đỏ xuyên suốt kết nối nhiều thế hệ người lại với nhau.