SÁCH MỚI

NÀNG SI TA VÀ NHỮNG VỜ KỊCH KHAI THÁC TÍCH TRUYỆN DÂN GIAN

 • Tác giả: Lưu Quang Vũ
 • Khổ sách: 14x20cm
 • Số trang: 370
 • Giá bán: 175,000 VNĐ
 • ISBN: 978-604-1-13000.5
 • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

  Nhân kỉ niệm 30 năm ngày mất của nhà thơ – nhà viết kịch Lưu
  Quang Vũ, nhà xuất bản Trẻ cho ra mắt tuyển tập các vở kịch
  theo tích dân gian đã tạo được tiếng vang của anh: Nàng Sita,
  Hồn Trương Ba da hàng thịt, Ông vua hóa hổ, Linh hồn của đá,
  Lời nói dối cuối cùng.
  Cũng trong tuyển tập này, bạn đọc có cơ
  hội tiếp cận nhiều tư liệu quý về cuộc đời và sự nghiệp của nhà
  viết kịch tài ba do chính gia đình cung cấp.