HƯƠNG RỪNG CÀ MAU VÀ CÁC TRUYỆN KHÁC

  • Tác giả: Sơn Nam
  • Khổ sách: 14x20cm
  • Số trang: 520
  • Giá bán: 138,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-12841-5
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

     

    Tập truyện gồm truyện ngắn Hương Rừng và 40 truyện ngắn khác của nhà văn Sơn Nam, lấy bối cảnh là vùng đất cực Nam tổ quốc, với những chi tiết hết sức đặc sắc về đất và người U Minh thuở đang khai phá.