ĐÌNH MIỄU & LỄ HỘI DÂN GIAN MIỀN NAM: biên khảo

  • Tác giả: Sơn Nam
  • Khổ sách: 14x20cm
  • Số trang: 364
  • Giá bán: 100,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-12852-1
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Trong công cuộc đổi mới, mở cửa nền kinh tế, việc bảo tồn và phát huy vốn quý của các di sản văn hóa tinh thần của dân tộc ta đang là vấn đề hết sức bức thiết. Và cuốn “Đình miễu và lễ hội dân gian” của nhà văn nhà khảo cứu Sơn Nam góp phần giới thiệu những di sản văn hóa tinh thần trên vùng đất Nam Bộ góp thêm tư liệu cho các nhà nghiên cứu trong khi nghiên cứu về văn hóa dân gian Nam Bộ. Đồng thời là tài liệu tham khảo bổ ích cho mọi đối tượng độc giả trong nước cũng như kiều bào nước ngoài khi muốn tìm hiểu về truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam.