DẠO CHƠI TUỔI GIÀ: ghi chép

  • Tác giả: Sơn Nam
  • Khổ sách: 14x20cm
  • Số trang: 328
  • Giá bán: 95,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-12850-7
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Đây là tập sách tái bản có sửa chữa và bổ sung từ hai tập sách mỏng: Dạo chơi (NXB Trẻ, 1994) và Tuổi già (NXB Văn Học, 1997) của ông – già – đi – bộ Sơn Nam. Dạo chơi tuổi già được NXB Trẻ cho ra mắt bạn đọc để mừng nhà văn bước vào tuổi 80 với niềm mong ước ông còn tiếp tục dạo chơi để góp nhặt cho đời những hương hoa cuộc sống đang tiềm ẩn đâu đó quanh đây.