TỪ U MINH ĐẾN CẦN THƠ, Ở CHIẾN KHU 9, 20 NĂM GIỮA LÒNG ĐÔ THỊ

  • Tác giả: Sơn Nam
  • Khổ sách: 14x20cm
  • Số trang: 518
  • Giá bán: 138,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-12846-0
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Hồi ký Sơn Nam là tổng hợp từ 4 tập hồi ký “Từ U Minh đến Cần Thơ - Ở Chiến Khu 9 – 20 năm giữa lòng đô thị - Bình An” đã được xuất bản từ năm 2000 đến năm 2005. Lần xuất bản nầy, Nhà xuất bản Trẻ còn giới thiệu thêm 2 bài viết của chính nhà văn để làm rõ thêm về 2 giai đoạn quan trọng trong cuộc đời ông: Đến với Cách mạng trong thập kỷ 40 và trở về trong vòng tay Cách mạng ở thập kỷ 70 của thế kỷ XX.