BIỂN CỎ MIỀN TÂY, MÙA LEN TRÂU VÀ CÁC TRUYỆN KHÁC

 • Tác giả: Sơn Nam
 • Khổ sách: 14x20cm
 • Số trang: 490
 • Giá bán: 120,000 VNĐ
 • ISBN: 978-604-1-12839-2
 • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

   

   

   

  Được làm mới từ tập Biển cỏ miền Tây và Hình bóng cũ, tập truyện được chỉnh sửa và bổ sung thêm nội dung, gồm các truyện ngắn trong tuyển tập Biển cỏ miền Tây, truyện vừa Hình bóng cũ và một số truyện mang đậm dấu ấn Sơn Nam khác