KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM 01

  • Tác giả: Nguyễn Đổng Chi
  • Khổ sách: 13x19.5cm
  • Số trang: 192
  • Giá bán: 55,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM gồm 5 tập, được coi là bộ sách qui tụ mọi ngọn nguồn của truyện cổ tích vừa được Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Tập 1 gồm các câu chuyện về các chủ đề: nguồn gốc sự vật, sự tích đất nước Việt.