TIẾNG NHẬT CHO MỌI NGƯỜI - SƠ CẤP 2 - BẢN DỊCH VÀ GIẢI THÍCH NGỮ PHÁP - TIẾNG VIỆT (bản mới)

  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Khổ sách: 19x26cm
  • Số trang: 158
  • Giá bán: 70,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:
    Giáo trình dạy tiếng Nhật Minna no Nihongo bộ mới