TIẾNG NHẬT CHO MỌI NGƯỜI: SƠ CẤP 2 – HÁN TỰ (BẢN TIẾNG VIỆT) (BẢN MỚI)

  • Tác giả: Shinya Makiko, Koga Chiseko, Takada Toru, Mikogami Keiko
  • Khổ sách: 19x26cm
  • Số trang: 234
  • Giá bán: 105,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Sách học Hán tự trình độ sơ cấp 1 (Phiên bản mới)