SÁCH MỚI

DỊCH HỌC TINH HOA

  • Tác giả: Thu Giang Nguyễn Duy Cần
  • Khổ sách: 13x19cm
  • Số trang: 344
  • Giá bán: 100,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Dịch học tinh hoa của Nguyễn Duy Cần trình bày những phần cốt lõi và tinh hoa nhất của tác phẩm Chu Dịch, giúp người đọc có hiểu biết căn bản từ thấp tới cao, cũng như những ứng dụng của Chu Dịch vào đời sống hiện đại.