SÁCH MỚI

CHU DỊCH HUYỀN GIẢI

  • Tác giả: Thu Giang Nguyễn Duy Cần
  • Khổ sách: 13x19cm
  • Số trang: 242
  • Giá bán: 80,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Chu Dịch Huyền Giải của tác giả Nguyễn Duy Cần trình bày ứng dụng kinh Dịch vào việc nhận định những hiện tượng xã hội trong thời hiện đại. Việc ứng dụng  thuyết Tứ Tượng trong kinh Dịch để phân tích những hiện tượng xã hội diễn ra hàng ngày.