SÁCH MỚI

ĐỌC TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN

  • Tác giả: Nhiều tác giả, Vũ Tình
  • Khổ sách: 9x12.5cm
  • Số trang: 134
  • Giá bán: 110,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Sách đi sâu vào nghiên cứu từng chương của tác phẩm như: Chương I: Tư sản và vô sản; Chương II: Những người vô sản và những người cộng sản; Chương III: Văn học xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa; Chương IV: Thái độ của những người cộng sản đối với các đảng đối lập. Từ đó, cho thấy cho tời thời đại ngày nay,  tác phẩm vẫn giữ được giá trị khoa học của mình.

    Giá sách là giá trọn bộ ĐỌC TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN gồm 2 cuốn: TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢNĐỌC TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN.