SÁCH MỚI

TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN (SONG NGỮ VIỆT - ANH)

 • Tác giả: Karl Marx, Friedrich Engels
 • Khổ sách: 9x12.5cm
 • Số trang: 306
 • Giá bán: 110,000 VNĐ
 • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

  Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (tiếng Đức: Das Manifest der Kommunistischen Partei), còn được gọi ngắn gọn là Tuyên ngôn Cộng sản, được xuất bản lần đầu ngày 21 tháng 2 năm 1848, là một trong các văn kiện chính trị có ảnh hưởng lớn nhất của thế giới. Được viết bởi các nhà lý thuyết cộng sản Friedrich Engels và Karl Marx, đây là tuyên ngôn của Liên đoàn những người cộng sản, tổ chức quốc tế Marxist đầu tiên trên thế giới, vạch ra mục tiêu và chương trình hành động của tổ chức này. Bản tuyên ngôn này kêu gọi hành động cho một cuộc cách mạng vô sản để lật đổ trật tự xã hội tư sản và cuối cùng sẽ mang lại một xã hội cộng sản chủ nghĩa, nơi người lao động có được quyền lợi công bằng.
  Nó đã được đưa vào Di sản tư liệu thế giới của UNESCO. Trong khảo sát tổng hợp những cuốn sách, tài liệu mà sinh viên Mỹ bắt buộc phải đọc trong hơn 1 triệu bài giảng năm 2016, “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản” đã bỏ xa các cuốn sách phía sau để trở thành tài liệu về lý thuyết xã hội được giáo viên Mỹ giảng dạy rộng rãi nhất, cả về số bài giảng lẫn tần suất được giảng dạy.

  Giá sách là giá trọn bộ ĐỌC TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN gồm 2 cuốn: TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN và ĐỌC TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN.