SÁCH MỚI

CHUYỆN "CƯỜI" HOÀNG THIẾU PHỦ 02

  • Tác giả: Hoàng Thiếu Phủ
  • Khổ sách: 13x20cm
  • Số trang: 352
  • Giá bán: 110,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Nói là Chuyện “cười” mà chữ “cười” lại được viết trong dấu ngoặc kép cũng là một chi tiết đáng chú ý. Thực ra tác giả chỉ muốn mượn hình thức trào phúng của văn học để dễ bề khái quát những hiện tượng đáng giễu cợt chê trách hoặc phẫn nộ, xót xa… Thậm chí có những mẩu chuyện tưởng chừng như đã được viết bằng nước mắt.