SÁCH MỚI

PHỐ PHỞ PHỐ CÓ NHÀ TO

  • Tác giả: Nguyễn Ngọc Tiến
  • Khổ sách: 13x20cm
  • Số trang: 236
  • Giá bán: 70,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Người Hà Nội khi xa Hà Nội trĩu nặng tâm trạng. Bấy giờ chiến tranh loạn lạc, lứa thanh niên trẻ chúng tôi vừa tầm lớn thì nhập ngũ. Xa Hà Nội với chúng tôi lúc đó từa tựa như trẻ xa mẹ bây giờ. Nhớ lắm. Cái nhớ kỳ lạ và rất khó tả.