SÁCH MỚI

BÂNG QUƠ MỘT THỜI HÀ NỘI

  • Tác giả: Đỗ Phấn
  • Khổ sách: 13x20cm
  • Số trang: 244
  • Giá bán: 75,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Những bài viết của Đỗ Phấn mang lại cho người đọc trước hết là những tri thức về đất và người Hà Nội - những hiểu biết mà nếu không có các bài viết ấy, rất nhiều người không biết và nguy hiểm hơn, chúng dần dần đi vào quên lãng.