SÁCH MỚI

NGƯỜI KHUÂN ĐÁ

 • Tác giả: Cao Huy Thuần
 • Khổ sách: 13x20cm
 • Số trang: 362
 • Giá bán: 105,000 VNĐ
 • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

  Tình yêu cuộc sống và đạo lý ở đời trong câu chuyện bếp lửa, chuyện
  gia đình, chuyện của mọi người mà thấy đó chuyện của mình...
  Hạnh phúc thay, ai yêu, và trong đêm tối thẳm
  Đi tìm lòng tin và gặp được yêu thương
  Vẫn với giọng văn triết nhẹ nhàng của Chuyện trò, Sợi tơ nhện,... cuốn
  tản văn tiếp theo của GS. Cao Huy Thuần viết về tình yêu và cuộc sống
  trong đạo lý ở đời, mở rộng giao lộ liên tưởng với nhiều chiều kích mới
  mẻ và thấu đáo: “đạo đức Phật giáo không đặt trên tiêu chuẩn Thiện
  Ác, mà đặt trên an vui và đau khổ (...) Lựa chọn ít đau khổ hơn là đạo
  đức. Nhiều an vui hơn, là đạo đức”.
  Tác phẩm được viết với giọng ngọt ngào văn chương mà thâm trầm
  triết học. - Nhà Nghiên cứu Bùi Văn Nam Sơn