SÁCH MỚI

THIỆU BẢO BÌNH NGUYÊN 01 - ĐIỆP VỤ THÁM BÁO

  • Tác giả: Hồng Thái
  • Khổ sách: 15.5x23cm
  • Số trang: 206
  • Giá bán: 80,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Câu chuyện tập trung vào giai đoạn chống Nguyên Mông lần 2 của quân và dân Đại Việt, qua đó thể hiện lòng yêu nước, tinh thần anh hùng bất khuât, sẵn sàng hy sinh vì độc lập nước nhà.