SÁCH MỚI

SỔ TAY ĐỘI VIÊN

  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Khổ sách: 13x20.5cm
  • Số trang: 76
  • Giá bán: 42,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Sách trang bị những kỹ năng cần thiết cho đội viên thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh: những vấn đề chung về tổ chức Đội: lịch sử hình thành, phát triển; những biểu trưng, quy định, kỹ năng đội viên; Những bài hát dùng trong sinh hoạt Đội; Những kỹ năng thực hành xã hội cần thiết của người đội viên.