SÁCH MỚI

CÔ GÁI THỨ BA

  • Tác giả: Agatha Christie
  • Dịch giả: Hoàng Vân
  • Khổ sách: 13x20cm
  • Số trang: 318
  • Giá bán: 100,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Cô gái một gia đình danh giá mất tích, nhiều kẻ khả nghi xung quanh cô bị nghi ngờ. Viên thám tử tư già trong quá trình tìm kiếm cô đã phát hiện ra những âm mưu khác.