VŨ TRỤ TRONG VỎ HẠT DẺ

  • Tác giả: Stephen Hawking
  • Khổ sách: 14x20cm
  • Số trang: 254
  • Giá bán: 98,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Lòng khát khao khám phá luôn là động lực cho trí sáng tạo của con người trong mọi lĩnh vực không chỉ trong khoa học. Điều đó được kiểm chứng trong quyển "Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ".