TRÊN ĐƯỜNG BĂNG

  • Tác giả: Tony Buổi Sáng
  • Khổ sách: 13x20.5cm
  • Số trang: 308
  • Giá bán: 80,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

     

    TRÊN ĐƯỜNG BĂNG là cuốn sách tập hợp những bài viết truyền cảm hứng và hướng dẫn kỹ năng cho các bạn trẻ khi chuẩn bị bước vào đời.