DẠY CON LÀM GIÀU TẬP 01: ĐỂ KHÔNG CÓ TIỀN VẪN TẠO RA TIỀN

  • Tác giả: Robert T.Kiyosaki
  • Dịch giả: Thiên Kim
  • Khổ sách: 13x20.5cm
  • Số trang: 196
  • Giá bán: 52,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Người giàu không làm việc vì tiền. Họ bắt tiền làm việc cho họ. Chấp nhận thất bại là bước đầu của thành công? Quyền lực của sự lựa chọn! Những bài học không có trong nhà trường. Hãy bắt đầu từ hôm nay “để không có tiền vẫn tạo ra tiền”….